Kongre Bildirileri
PDF
Yazdır
E-posta
Perşembe, 08 Eylül 2016 15:33

ESOGÜ - APKAM'da yürütülen çalışmalardan oluşan beş adet bildirimiz Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Kongresi: Solunum 2016'da sunuya kabul edildi;

alt

1. Asbest nedenli radyolojik bulgusu olan akciğer kanserli hastaların klinik özellikleri – Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Kongresi: Solunum 2016 Sözlü Sunu

2. 2008 – 2012 yılları arasında Türkiye’de malign mezotelyoma ölümlerinin Joinpoint Regresyon Analizi - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Kongresi: Solunum 2016 Sözlü Sunu

3. Akciğer adenokarsinomunda mutasyon saptanan ve saptanmayan grupların karşılaştırılması; çok merkezli çalışmanın erken analiz sonuçları - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Kongresi: Solunum 2016 Sözlü Sunu

4. Hemofagositik Sendrom Gelişen Bir Pnömoni Olgusu - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Kongresi: Solunum 2016 Poster Sunu

5. Kadın olgularda akciğer kanseri; olgularımızın cinsiyete göre genel değerlendirmesi - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Kongresi: Solunum 2016 Tartışmalı Poster

 

Perşembe, 08 Eylül 2016 15:39 tarihinde güncellendi